gevestigd te Heerenveen tegen BLUE 2 BLOND. De Uitgeversgroep legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [gedaagde] eigenaar en beheerder is van de website www.blue2blond.nl en dat hij op deze website teksten heeft geplaatst waarin de naam van de uitgeversgroep wordt gebruikt en in de tekst links zijn aangebracht die verwijzen naar andere teksten waarin deze naam voorkomt.

De kop van één van de teksten luidde De verkooppraktijken van de Uitgeversgroep B.V. Daarnaast is er een tekst te lezen met de titel De Uitgeversgroep B.V. besteed blafwerk uit. Uit de tekst valt op te maken dat [gedaagde] van oordeel is dat De Uitgeversgroep frauduleus te werk gaat. Lees meer

Bron: Juridisch Dagblad

Arbeidsrecht op Huis Advocaten