De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 maart jl. een uitspraak gedaan die interessant kan zijn voor de 'beroepsgroep'. In de uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat de verschillende toestemmingen binnen een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden opgevat als besluitonderdelen in de zin van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dit betekent dat – anders dan onder de Wet milieubeheer – de verschillende categorieën milieugevolgen (zoals geluid en geur) met betrekking tot de toestemming voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting (bijvoorbeeld een fabriek of een veehouderij) niet als besluitonderdelen in de zin van artikel 6:13 van de Awb zullen worden aangemerkt. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit