Advocaat van bestuurder (verweerder) had een hogere vergoeding in gedachten dan de twee ton: ‘Hij is een dermate “besmette” figuur geworden dat het vinden van een andere vergelijkbare werkkring voorshands onmogelijk is gemaakt. Deze situatie zal nog geruime tijd voortbestaan. Een en ander dient volgens [verweerder] te leiden tot het toepassen van een correctiefactor C=4. De RVT heeft zelfs niet het fatsoen gehad de kosten van rechtsbijstand voor haar rekening te willen nemen’. Lees meer

Bron: Juridischedagblad.nl

Arbeidsrecht op Huis Advocaten