Effectenleasezaak, uitspraak van 7 juli 2009. Na regeling met Aegon en faillissement beleggingsadviseur resteert nog de zaak tegen de tussenpersoon, [persoonsnaam] & Partners B.V., thans geheten Quality Planning B.V. Het faillissement van Quality Planning BV (voorheen [geïntimeerde 1]) heeft geen gevolgen voor de vordering van [appellant] op [geïntimeerde 3], nu [appellant] de vordering tegen [geïntimeerde 3] ook afzonderlijk van die tegen [geïntimeerde 1] had kunnen instellen.

Lees meer

Bron: Juridisch Dagblad