Het supersnelrecht, zoals dat is toegepast tijdens de jaarwisseling, werkt alleen goed in eenvoudige zaken. In dit soort zaken, waarin het bewijs eenvoudig is te leveren en/of de verdachte bekent, gaat een snelle berechting niet ten koste van de kwaliteit. Dat staat in een evaluatie van de Rechtspraak.

Niet alle zaken lenen zich voor supersnelrecht, blijkt uit de evaluatie. Het moet gaan om strafrechtelijk eenvoudige zaken: zaken met een verdachte die bekent, zaken die bewijstechnisch eenvoudig zijn, waarin de dossiers snel worden geleverd en compleet zijn.

Bron: www.rechtennieuws.nl 30 maart 2009