Alle rechtbanken in Nederland krijgen de voorziening om snelrecht toe te passen. Bij grootschalige ordeverstoringen of evenementen en in de grote steden komt er een voorziening voor supersnelrecht. Zaken waarin sprake is van geweld tegen werknemers in de publiek-maatschappelijke sector moeten zoveel mogelijk via supersnelrecht worden afgedaan. Dat heeft minister Hirsch Ballin afgelopen week gezegd tijdens een werkbezoek aan Texel.
De meeste rechtbanken kenden al de mogelijkheid om zaken die zich daarvoor lenen door middel van snelrecht af te doen. Bij sommige rechtbanken (waar onder Rotterdam en Den Haag) wordt in bepaalde zaken zelfs al supersnelrecht toegepast. Om de uniformiteit te bevorderen, stelt minister Hirsch Ballin voor om bij alle rechtbanken een voorziening te treffen voor snelrecht. Dat betekent dat er berechting plaatsvindt binnen de termijn van de inbewaringstelling (14 dagen).

Supersnelrecht houdt in dat er berechting plaatsvindt binnen de termijn van de inverzekeringstelling (3 dagen). Het supersnelrecht komt beschikbaar voor geweld tegen werknemers in de publieke sector zoals hulpverleners (ambulancepersoneel) en politie. De minister stelt voor om deze vorm van snelrecht toe te passen bij grote evenementen, grootschalige verstoringen van de openbare orde, gerichte alcoholcontroles en bij risicowedstrijden bij het voetbal. Tijdens de aanstaande jaarwisseling zullen in alle grote steden supersnelrechtzittingen plaatsvinden.

Het openbaar ministerie ontwikkelt daarnaast momenteel een ‘menukaart snelrecht’. Dit instrument benoemt in welke situaties, doelgroepen en type delicten snelrecht toegepast kan worden. Deze kaart is voor het eind van het jaar gereed.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 12 oktober 2008