De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft de vorderingen van eisers om de Staat te verbieden op strafrechtelijke gronden tot ontruiming van de door hen bewoonde panden aan de Heintje Hoekssteeg, de Ten Katestraat, de Wilhelminastraat, het Muntplein, de Van Hogendorpstraat en de Wijde Heisteeg over te gaan, afgewezen.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de ontruiming tijdig is aangezegd en neemt in aanmerking dat de Staat de krakers de mogelijkheid heeft geboden om een kort geding te voeren en het vonnis van de voorzieningenrechter heeft afgewacht. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de beleidsregels die onlangs (2 december 2010) door het OM zijn opgesteld in de onderhavige gevallen toereikend zijn gebleken.

De voorzieningenrechter heeft verder overwogen dat ook bij strafrechtelijke ontruimingen een belangenafweging dient plaats te vinden. Dat is een andere afweging dan bij een civielrechtelijk ontruimingskortgeding, een geding dat de eigenaar aanspant tegen de krakers. Bij een civielrechtelijk ontruimingskortgeding is doorslaggevend of de eigenaar op korte termijn “iets” met het pand gaat doen (verkopen, verhuren, verbouwen, laten bewonen door anti- kraakwachten) en daarom een spoedeisend belang heeft bij ontruiming. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit