Kort geding-uitspraak. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van eisers om de Staat te verbieden op strafrechtelijke gronden tot ontruiming van de door hen bewoonde panden aan de Heintje Hoekssteeg, de Ten Katestraat, de Wilhelminastraat, het Muntplein, de Van Hogendorpstraat en de Wijde Heisteeg over te gaan afgewezen.

De ontruiming is tijdig aangezegd en eisers hebben de mogelijkheid gehad een kort geding te voeren. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de beleidsregels die onlangs (2 december 2010) door het OM zijn opgesteld in de onderhavige gevallen toereikend zijn gebleken. De voorzieningenrechter heeft verder aangegeven dat ook bij strafrechtelijke ontruimingen een belangenafweging dient plaats te vinden.

Anders dan bij een civiel ontruimingskortgeding is de vraag of de eigenaar op korte termijn “iets” met het pand gaat doen (verkopen, verhuren, verbouwen, laten bewonen door anti kraakwachten) en daarmee een spoedeisend belang heeft bij ontruiming bij strafrechtelijke ontruiming niet doorslaggevend. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit