De Staat mag een bedrijfspand in Groningen, dat sinds 1 juli 2008 door een aantal personen is gekraakt, niet ontruimen omdat er geen wettelijke grondslag bestaat voor inbreuk op het grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermd huisrecht van de krakers.

Dat heeft het gerechtshof Leeuwarden beslist in een kort geding dat was aangespannen door een van de krakers. De staat was gedagvaard omdat het openbaar ministerie (de officier van justitie in Groningen) had aangekondigd het pand te willen ontruimen.

De kraker vorderde vervolgens een verbod op deze ontruiming. Het hof heeft dit toegewezen omdat volgens het hof overtreding van art. 429sexies Wetboek van Strafrecht (dat wil zeggen: het niet direct ontruimen van een in strijd met de wet in gebruik genomen pand) weliswaar een strafbaar feit oplevert, maar nog niet betekent dat de officier van justitie op grond van dat artikel het pand mag laten ontruimen.

Volgens het hof zijn er ook verder in de wet geen bepalingen aanwezig die inbreuk op het huisrecht mogelijk maken.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 10 januari 2009