Als een leerling tijdens een sport- of spelsituatie op school letsel oploopt, dan kan de school aansprakelijk zijn voor vergoeding van het letsel. Dit is het geval als voorzienbaar was dat de activiteit een verhoogd risico met zich mee zou brengen, zoals bij ‘stoeispelen’.

Lees meer

Bron: Jurofoon.nl