Op 26 november 2010 heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. Keus een conclusie genomen in de zaak van Essent c.s. tegen Delta c.s. De advocaat-generaal adviseert het cassatieberoep van Essent c.s. te verwerpen.

Achtergrond
Toen deze procedure begon, hielden Essent en Delta ieder (middellijk) 50% van de aandelen in N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (hierna: EPZ). EPZ exploiteert de kerncentrale te Borssele.

Begin 2009 zijn Essent en RWE het eens geworden over overname van Essent door RWE. De statuten van EPZ bevatten de eis dat haar aandelen (indirect) alleen in handen van publiekrechtelijke rechtspersonen mogen zijn (de kwaliteitseis). RWE is geen publiekrechtelijke rechtspersoon en is evenmin volledig in handen van publiekrechtelijke rechtspersonen. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit