De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft 2 december 2008 bepaald dat weekblad Revu een op zijn website gepubliceerd artikel moet terugtrekken.
Eiser spande een kort geding aan om de publicatie van het betreffende artikel ongedaan te maken.

In het gewraakte stuk staat dat eiser wordt verdacht van het aannemen van smeergeld en dat is volgens de rechter niet juist. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van eiser weegt in dit geval zwaarder dan het recht op vrijheid van meningsuiting van gedaagden.

Het artikel in Revu over eiser is daarom onrechtmatig.
De digitale versie van het stuk is teruggetrokken. De distributie van de papieren editie was dinsdag dermate vergevorderd, dat terugtrekking niet meer mogelijk was.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 15 december 2008