Door de financiële crisis zullen rechters het in 2009 en 2010 fors drukker krijgen. Dat verwacht de Raad voor de Rechtspraak, zo is te lezen in het jaarplan.

Dit jaar wordt een stijging verwacht van 5,4 procent ten opzichte van 2008. In 2010 wordt de instroom van onder meer ontslag-, faillissements- en incassozaken nog groter, verwacht de Raad voor de Rechtspraak.

De groei van het aantal zaken is op te vangen door meer rechters, raadsheren (rechters bij de gerechtshoven) en juridische en administratieve ondersteuners te werven. Als de gerechten daar voldoende geld voor krijgen van het kabinet, hoeven rechtszaken niet langer op behandeling te wachten dan nu het geval is, aldus de raad.

Doorlooptijden
In de begroting voor 2010 heeft de Raad voor de Rechtspraak 40 miljoen euro gevraagd, zegt voorzitter Erik van den Emster van de raad in een interview met de GPD-kranten dat dinsdag is gepubliceerd. “Als we dat geld niet krijgen, dan zullen de doorlooptijden onvermijdelijk oplopen. En dat is wat je nu koste wat het kost moet vermijden”, aldus van den Emster.

Nieuw personeel wordt gezocht onder advocaten, juristen en ambtenaren. Omdat de opleiding tot rechter zes jaar duurt, heeft het volgens Van den Emster geen zin om extra opleidingsplaatsen te creeëren. Ervaren advocaten en juristen zouden in de tweede helft van 2010 al aan het werk kunnen. De werkdruk is dan naar verwachting het hoogst.

Bron: www.rechtennieuws.nl 10 maart 2009