Cliënten krijgen recht op keuze-informatie: de informatie over prestaties van bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen moet transparanter worden, zodat de cliënt straks gemakkelijker kan kiezen voor de zorgaanbieder die bij hem past. En wie niet tevreden is, kan daarover eenvoudiger en effectiever een klacht indienen. Ook krijgen cliënten die betrokken zijn bij een incident recht op informatie daarover. Dit staat in het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (Wcz) dat de ministerraad op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Tweede Kamer zal sturen. Met deze wet wil het kabinet de individuele en collectieve rechtspositie van de cliënt versterken. Tegelijkertijd onderstreept de wet ook de verantwoordelijkheden van zorgaanbieders als het gaat om de kwaliteit van zorg. Lees meer

Bron: Rijksoverheid.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit