In januari 2011 zijn door strafrechters landelijke oriëntatiepunten vastgesteld voor de straftoemeting bij geweld tegen en bedreiging en belediging van politieagenten en hulpverleners en bij kinderporno. De oriëntatiepunten beschrijven de dagelijkse praktijk: welke straffen leggen rechters bij veelvoorkomende misdrijven op? Rechters gebruiken deze oriëntatiepunten als vertrekpunt bij het bepalen van straffen.

Oriëntatiepunten geweld, bedreiging, belediging
In de oriëntatiepunten staat dat in het geval van geweld tegen en bedreiging en belediging van politieagenten of hulpverleners verdubbeling van de straf op zijn plaats kan zijn. Volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) moeten officieren van justitie in deze zaken hogere straffen eisen dan in reguliere geweldszaken. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat rechters in de meeste gevallen de hogere strafeisen van het OM volgen.

Oriëntatiepunten kinderporno
Onder kinderporno worden in het Nederlandse strafrecht uiteenlopende misdrijven verstaan. In de wet wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen het bezit, het verspreiden en het maken van kinderpornografisch materiaal. Dat onderscheid is van belang voor de door de rechter op te leggen straf. Ook andere factoren zijn van invloed op de soort straf en de hoogte van de straf, zoals de leeftijd van de personen die op het materiaal worden afgebeeld. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit