De provincie Noord-Brabant heeft op onzorgvuldige wijze bepaald dat Omroep Brabant voor de komende jaren minder subsidie krijgt. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch vandaag geoordeeld. Daarom moet de provincie opnieuw naar het bezwaar van de omroep kijken.

De provincie wil de regionale omroep korten op de subsidie voor de komende jaren. Het gaat om bezuinigingsvoorstellen van ruim 400.000 euro in 2012 oplopend tot ruim 1,7 miljoen in 2015. De provincie verklaarde het bezwaar van de regionale omroep ongegrond. Omroep Brabant is het oneens met de verlaagde subsidie en stapte naar de rechter.

Op grond van de Mediawet is Omroep Brabant door het Commissariaat voor de Media aangewezen als regionale publieke media-instelling. De provincie moet zorg dragen voor de bekostiging van het functioneren van de omroep. De minimale zorgplicht is bepaald op het niveau van het media-aanbod in 2004.
Het is aan de provincie om aannemelijk te maken dat Omroep Brabant met een lagere subsidie toekan. De provincie heeft kort gezegd niet aan haar bewijslast voldaan. De door de provincie gemaakte vergelijking tussen de activiteiten van Omroep Brabant in 2004 en 2010 schiet te kort, omdat die niets zegt over de kwaliteit van de activiteiten voor radio, tv en internet. Uit de uitspraak: “Het veranderende mediagebruik dwingt Omroep Brabant het media-aanbod voortdurend aan te passen aan de eisen van het publiek. Een publieke omroep die niet meegaat met de ontwikkelingen in techniek en mediagebruik, mist de aansluiting met het publiek, marginaliseert en verliest maatschappelijke legitimatie.”
Verder had de provincie zich een beter beeld moeten vormen over het effect van de bezuiniging op vooral de kwaliteit van het media-aanbod in de jaren 2012-2015. De provincie en Omroep Brabant hebben een bijzondere subsidierelatie met elkaar; de provincie heeft een wettelijke zorgplicht. De wetgever kent verder een groot belang toe aan een goed functionerende publieke omroep. De provincie heeft nog gewezen op reclame-inkomsten en het eigen vermogen van Omroep Brabant. Dit heeft de provincie echter niet aan de besluitvorming ten grondslag gelegd en kan om die reden niet dienen als onderbouwing van het besluit. Het besluit is niet zorgvuldig voorbereid en niet deugdelijk gemotiveerd.

Het beroep van de omroep is dus gegrond en de rechtbank vernietigt het besluit van de provincie. Dat betekent dat de provincie een nieuw besluit moet nemen over de korting op de aan Omroep Brabant te verlenen subsidie.

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit