De kern van de uitspraak is dat de prijs in de oudejaarsloterij, die op 31 december 2004 kort voor 24.00 uur is gevallen, tot de rendementsgrondslag per 31 december 2004 van box 3 moet worden gerekend.

Achtergrond
Deze zaak betreft de berekening van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) voor het jaar 2004. Belanghebbende heeft deelgenomen aan de oudejaarsloterij van de Staatsloterij. De uitslag van de trekking is op 31 december 2004 enkele minuten vóór 24.00 uur op de televisie bekendgemaakt. Op een van de loten van de belanghebbende is de hoofdprijs van 20 miljoen euro gevallen. De prijs is op 4 januari 2005 op diens bankrekening gestort.

Het gaat om de vraag of de prijs al op 31 december 2004 tot de rendementsgrondslag van box 3 moet worden gerekend.
In box 3 werd uitgegaan van een rendement van 4% over het gemiddelde van het vermogen per 1 januari 2004 en dat per 31 december 2004. Daardoor heeft het meetellen van de prijs op 31 december 2004 in feite tot gevolg dat belanghebbende geacht wordt gedurende een half jaar rendement van dat geld te hebben gehad. Dat heeft tot gevolg dat belanghebbende over het jaar 2004 daarover bijna 120.000 euro belasting moet betalen in box 3.

Procedure bij rechtbank en gerechtshof
Zowel de rechtbank in Breda (BF0049) als het hof in Den Bosch (LJN : BO3295) heeft beslist dat het winnende lot al meteen na de trekking een waarde had van 20 miljoen euro, en dat dit bedrag bij het einde van het jaar 2004 tot de rendementsgrondslag van box 3 moet worden gerekend. Dat de prijs zelf pas op 4 januari 2005 is uitbetaald, is niet van belang.
 

Procedure Hoge Raad
Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het hof beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Hij is van mening dat het lot pas in januari 2005 bij de erkenning door de Staatsloterij waarde heeft gekregen. Voorts vindt hij het onrechtvaardig dat ervan wordt uitgegaan dat het gewonnen bedrag al in 2004 rendement heeft opgebracht.
Op 14 juni 2011 heeft advocaat-generaal mr. R.E.C.M. Niessen zijn conclusie uitgebracht. Hij adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep te verwerpen.  Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit