De politie heeft 2576 beschikkingen ingetrokken die waren uitgeschreven na snelheidsovertredingen in de Fokkerstraat in Assen.

De radarpaal die de overtredingen heeft geregistreerd, was vanaf 1 mei 2008 niet meer voorzien van een geldig ijkcertificaat. Tussen 1 mei en 15 september 2008, de datum waarop dit werd ontdekt, zijn op deze locatie 2576 snelheidsovertredingen geregistreerd. Na deze ontdekking is in samenwerking met het Centraal Justitieel Incasso Bureau een actie in gang gezet waarbij alle uitgeschreven beschikkingen zijn ingetrokken. Overtreders die de boete al hadden betaald hebben hun geld teruggestort gekregen.

Al deze mensen hebben afgelopen week een brief ontvangen van het CJIB waarin hen dit kenbaar is gemaakt. De installatie aan de Fokkerstraat is pas weer in werking gesteld nadat er een nieuw ijkcertificaat is afgegeven.

Behalve bij de installatie aan de Fokkerstraat is ook bij trajectcontrole op de N919 bij Veenhuizen vastgesteld dat hier de datum van herijking overschreden is geweest. Op dit traject zijn tussen 11 en 30 juli 2008 overtredingen vastgelegd terwijl de ijkdatum voor de installatie op 11 juli was verlopen. Op 30 juli is dit ontdekt. In die periode zijn hier 64 bekeuringen vastgelegd. Ook deze zijn ingetrokken.

Bron: www.rechtennieuws.nl 4 februari 2009