Het advocatenkantoor Bartels Advocaten, vernoemd naar de gechorste advocaat Dion Bartels, heeft faillissement aangevraagd. Op haar kantoorsite staat het volgende hierover: ‘Inmiddels is het de bewindvoerder mr. Van den End en de Deken mr. Tan gebleken, dat de praktijk van Bartels Advocaten B.V. helaas niet kan worden voortgezet. Om die reden is intern besloten het faillissement van de BV aan te vragen. Daarmee wordt een gecontroleerde omgeving geschapen waarin, in het belang van onze cliënten, tot een adequate afwikkeling van de praktijk kan worden overgegaan. Met de voorbereidingen van dit laatste is inmiddels aangevangen.’

Lees meer

Bron: Juridisch Dagblad