De rechtbank ‘s Gravenhage, nevenzittingsplaats Amsterdam, heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van een advocaat tegen een oud-rechter, de Staat der Nederlanden en Pels Rijcken, de landsadvocaat. De vorderingen tegen de Staat en de landsadvocaat zijn afgewezen. De oud-rechter mag tegenbewijs leveren.

De advocaat had gesteld dat de oud-rechter onrechtmatig had gehandeld jegens hem door in 2004 een procedure tegen hem te starten die was gebaseerd op een onwaarheid. Het kantoor van de landsadvocaat trad in deze procedure op voor de oud-rechter en de kosten daarvan werden door de Staat betaald.

De rechtbank zegt allereerst dat het de oud-rechter, net als iedereen, vrij staat een procedure te beginnen. Hij mag echter geen misbruik van dat recht maken. Dat is wel het geval als de belangen van de advocaat onevenredig worden geschaad (rechtsoverweging 5.2/5.3).

De zaak tegen de advocaat was uniek, omdat nooit eerder een rechter tegen een advocaat had geprocedeerd. Er was dan ook veel publiciteit te verwachten. De oud-rechter moest bijzonder zorgvuldig zijn over wat hij in de procedure als waarheid presenteerde. Hij mocht er immers vanuit gaan dat het publiek die stelling als waar zou aannemen omdat rechters doorgaans op hun woord geloofd worden. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit