Bij arrest van 17 juni 2010 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 25 oktober 2007 is een notaris veroordeeld. Verdachte heeft als notaris meegewerkt aan de totstandkoming van een aantal ruilverkavelingsovereenkomsten waarbij gebruik werd gemaakt van een schijnconstructie, te weten “heen en weer levering” van een of meer betrokken kavels. Hierdoor ontstond financieel voordeel, doordat – ten onrechte – door de overheid notariskosten werden vergoed, en vrijstelling werd verleend van overdrachtsbelasting. Lees meer

Bron: Juridischdagblad.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit