Luchthaven Schiphol dient de vanaf 1 april geldende luchthaventarieven met EUR 3,5 miljoen te verlagen. Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar aanleiding van een klacht van KLM en BARIN, de brancheorganisatie voor de luchtvaartmaatschappijen. Ook easyJet diende een klacht in tegen de tarieven en voorwaarden van Schiphol. Naar deze klacht doet de NMa nader onderzoek. Dit nadere onderzoek zal naar verwachting drie maanden in beslag nemen.

Schiphol brengt voor het gebruik van de luchthaven tarieven in rekening bij luchtvaartmaatschappijen, zoals de landingstarieven en de tarieven voor de afhandeling van passagiers- en hun bagage. Schiphol moet deze tarieven verlagen omdat de luchthaven ten onrechte de kosten voor het plaatsen van een geluidswal in de omgeving van de Polderbaan opgenomen heeft in de luchtvaarttarieven. Het plaatsen van een geluidswal (tegengaan grondlawaai van taxiënde vliegtuigen) is volgens de Wet luchtvaart geen luchtvaartactiviteit en de kosten daarvan mogen daarom niet aan de luchtvaartmaatschappijen worden doorbelast. Daarnaast heeft Schiphol ten onrechte de kosten voor het werven en opleiden van personeel voor de bagageafhandeling in de tarieven opgenomen. Het gaat hier niet om luchtvaartactiviteiten en deze kosten mogen daarom niet in de tarieven worden meegenomen. Ten slotte mag Schiphol de kosten van een accountantscontrole op een eerdere tariefronde niet in de nieuwe tarieven verrekenen.

Overige onderwerpen
Op een aantal andere punten heeft de NMa de klagers niet in het gelijk gesteld omdat Schiphol het door de NMa goedgekeurde kostentoerekeningssysteem op de juiste wijze heeft toegepast.

Achtergrond tariefregulering Schiphol
In juli 2006 is in de Wet luchtvaart de regulering van de tarieven en voorwaarden van Schiphol in werking getreden. De tarieven die Schiphol vaststelt voor haar luchtvaartactiviteiten, moeten kostengeoriënteerd zijn. Met behulp van een door de NMa goedgekeurd toerekeningssysteem worden de relevante kosten bepaald. Verder moeten de tarieven non-discriminatoir en redelijk zijn. Luchtvaartmaatschappijen die het niet eens zijn met de luchthaventarieven kunnen hierover een klacht indienen bij de NMa.

Bron: www.rechtennieuws.nl 24 april 2009