De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de provinciale goedkeuring van het bestemmingsplan 'Stadsbrug en Energieweg tussen Neerbosscheweg en Industrieplein' van de gemeente Nijmegen in stand gelaten. Dat betekent dat de gemeente verder kan gaan met de aanleg van de brug. Dit volgt uit een uitspraak van vandaag (23 februari 2011) in een zaak die de Vereniging Stedelijk Leefmilieu Groen- en Milieubeheer en enkele bedrijven en inwoners tegen de provincie hadden aangespannen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Het bestemmingsplan maakt de aanleg mogelijk van een tweede stadsbrug over de Waal. De stadsbrug verbindt het nog te ontwikkelen woongebied 'de Waalsprong' ten noorden van de Waal met het centrum van Nijmegen ten zuiden van de Waal. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van de brug worden wegen aangelegd en aangepast om aan te sluiten op de nieuwe stadsbrug. Ook maakt het plan de herstructurering mogelijk van het bedrijventerrein Noord- en Oostkanaalhavens. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit