Er komt een nieuwe verdeling van rechtbanken over Nederland. Zij moeten zo efficiënter kunnen werken en zich beter kunnen specialiseren. Minister Hirsch Ballin heeft hiervoor een opzet gemaakt.

In de komende maanden voert Hirsch Ballin (Justitie) gesprekken met de rechtspraak en het openbaar ministerie (OM) over een nieuwe indeling. In 2009 komt hij met een voorstel.

Gerechtelijke kaart
Op de gerechtelijke kaart staat de indeling van de rechtspraak en het OM in Nederland. De indeling bepaalt welke rechtbank zaken behandelt en welk gerechtelijk bestuur verantwoordelijk is.

De kaart met de huidige indeling komt uit 1811. Het werk van rechters en officieren van justitie is sindsdien erg veranderd.

Zo is de structuur van de negentien arrondissementen steeds minder bepalend geworden. Advocaten kunnen nu bijvoorbeeld in civiele procedures optreden bij iedere rechtbank en elk gerechtshof. Ook zijn Nederlanders steeds mobieler geworden.

Verder zijn de organisaties van de rechtspraak en het OM de afgelopen vijftien jaar landelijk gaan werken.

Bestuur
Het kabinet wil dat de gerechtelijke kaart straks bestaat uit rechtsgebieden met een of meerdere locaties voor rechtspraak, bestuurd vanuit een gedeeld bestuur.

De elf regio’s waar het openbaar ministerie vanaf 2009 mee werkt, kunnen als leidraad dienen.

Het kabinet gaat uit van ten minste locaties voor rechtspraak in de hoofdsteden van de provincies en de tien grootste gemeenten van Nederland. Daarnaast kunnen andere locaties worden aangewezen.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 19 december 2008