Vanaf 2 december geldt een nieuwe herzieningsregeling voor toevoegingsaanvragen waarbij de beslissing op de aanvraag is gebaseerd op het bij de belastingdienst aangegeven verzamelinkomen van de rechtzoekende.

Daartoe hebben de Raden voor rechtsbijstand in overleg met het Ministerie van Justitie een tijdelijke beleidsregel vastgesteld. De regel anticipeert op het wetsvoorstel Aanpassingswet basisregistratie inkomen en op de Wet basisregistratie inkomen, die onlangs door het parlement is aangenomen.

Op grond van de nieuwe regel wordt zo’n beslissing alleen nog herzien, als uit de definitieve aanslag van de belastinginspecteur blijkt dat het verzamelinkomen zodanig is gewijzigd dat dit gevolgen heeft voor het recht op rechtsbijstand of de hoogte van de eigen bijdrage.
De rechtzoekende kan de raad om herziening van de beslissing verzoeken, onder overlegging van de definitieve aanslag. Dit zal in de bijsluiter bij de toevoeging kenbaar worden gemaakt.

Doel van de beleidsregel is om de uitvoeringslasten –dubbele beslissingen- terug te dringen met zo’n 20.000 zaken per jaar. Bovendien wordt onnodige onzekerheid voor de rechtzoekende voorkomen.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 8 december 2008