Op 1 januari 2010 wordt het bruto minimumloon verhoogd naar 1407,60 euro per maand. Voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden lagere bedragen.

Recht op wettelijk minimum
Iedere werknemer van 23 tot 65 jaar heeft recht op het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 15 tot 23 jaar worden andere bedragen vastgesteld: het minimumjeugdloon. Per leeftijdsjaar geldt een ander minimumloon. Voor jongeren onder de 15 jaar bestaat geen wettelijk minimumloon.

Lees meer

Bron: Arbeidsrecht.nl

Arbeidsrecht op Huis Advocaten