Strafrechters hebben nieuwe afspraken gemaakt over de berekening van de criminele winst van veroordeelde hennepkwekers. Als de opbrengst van een kwekerij niet op een andere manier kan worden berekend, gaan de rechters voortaan uit van een opbrengst per hennepplant van 28,2 gram. De nieuwe afspraken zijn van belang voor de ontneming van het behaalde voordeel uit criminele activiteiten, vooral voor het bepalen van de hoogte van de gemaakte winst.
In strafzaken tegen veroordeelde henneptelers is het doorgaans niet meer mogelijk om exact na te gaan hoeveel winst de veroordeelde heeft behaald. De hennepplanten zijn al geoogst en de oogst is verkocht. Daarom maken rechters om de criminele winst te bepalen vaak gebruik van een schatting.

De nieuw bepaalde opbrengst per hennepplant is fors hoger dan de 22 gram die de rechters tot nu toe als uitgangspunt gebruikten. Bij het bepalen van de nieuwe opbrengst ging het Landelijk Overleg van Voorzitters van de Strafsectoren van rechtbanken en gerechtshoven (LOVS) uit van onderzoek van de Wageningen Universiteit naar 86 hennepkwekerijen overal in het land. De uitkomsten lieten zien dat de helft van de kwekerijen een opbrengst van 28,2 gram per plant kan halen.

Het LOVS is opgericht in 1998. Sinds 2003 heeft het LOVS een commissie rechtseenheid, die tot doel heeft om de eenheid te bevorderen in uitspraken van de rechtbanken en gerechtshoven.
De nieuw berekende gemiddelde opbrengst per plant is niet de enige maatstaf die rechters kunnen gebruiken bij ontneming van criminele winst.

Het uitgangspunt blijft altijd de werkelijke opbrengst van een kwekerij. Als die – zoals in de meeste gevallen – niet bekend is, geldt de berekening zoals het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie die hanteert in het rapport ‘Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht: standaardberekening en normen’. Als bepaalde details, zoals het aantal planten per vierkante meter, niet bekend zijn, geldt de nieuw afgesproken gemiddelde opbrengst per plant.
Bron: www.rechtennieuws.nl, 9 oktober 2008