Maximaal tien staatsraden mogen op korte termijn nog maar worden benoemd in zowel de afdeling advisering als de afdeling bestuursrechtspraak. Er is in de Tweede Kamer een meerderheid die het kabinetsplan op dit punt steunt. De PvdA drong er in de afgelopen jaren samen met de VVD op aan een benoeming in twee afdelingen voortaan uit te sluiten. Maar deze partij is daarvan teruggekomen, zo bleek afgelopen donderdag tijdens een debat.

Volgens de VVD en partijen als de SP en PVV blijft daardoor de “schijn van partijdigheid aan dit eerbiedwaardig instituut kleven”, zoals VVD-kamerlid Laetitia Griffith het stelde. Ze zei de draai van de PvdA niet te begrijpen. “Er is op mij totaal geen druk uitgeoefend”, zei de sociaaldemocraat Ton Heerts in antwoord op vragen van Griffith en SP’er Jan de Wit.

De Raad van State is behalve onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur ook de hoogste algemene bestuursrechter. De instantie toetst de rechtmatigheid van het handelen van bestuursorganen. Het gaat geregeld om beschikkingen van bewindspersonen.

Heerts zei dat hij zich heeft laten overtuigen door de argumenten van de verantwoordelijk bewindslieden Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie). “De hoofdregel wordt: geen dubbelbenoemingen, tenzij”, stelde Heerts tevreden vast. Volgens hem is dat een fundamentele verandering. Ook wees het Kamerlid erop dat de Raad van State nu nog 28 dubbelbenoemingen telt en dat dat er dus maximaal tien worden.

Bron: www.rechtennieuws.nl 4 februari 2009