Door fraude met zijn identiteit stond een man dertien jaar onterecht geregistreerd als harddrugscrimineel in informatiesystemen van de overheid. Een drugsverslaafde bleek zich voor hem uit te geven. De man is slachtoffer van het falende registratiesysteem van de overheid. Dit stelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een rapport dat hij heeft uitgebracht naar aanleiding van een klacht van de man. De overheid slaagde er niet in de registraties als harddrugscrimineel en het strafblad met 43 criminele vergrijpen van zijn naam te halen.
Bij identiteitsfraude wordt misbruik gemaakt van iemands persoonlijke gegevens. Doordat iemand zich uitgeeft voor een ander, kunnen bijvoorbeeld onterecht bekeuringen en overtredingen op naam van die persoon terecht komen. Ook bij zwaardere strafbare feiten lukt het soms om bij de politie de persoonsgegevens van een ander op te geven. Deze overtredingen en strafbare feiten staan geregistreerd in informatiesystemen van overheidsinstanties. Een slachtoffer van deze fraude krijgt bij ieder contact met de overheid hiermee te maken.

Ernstige gevolgen
De identiteitsfraude heeft ernstige gevolgen gehad voor het leven van de man. Door de fraude staat hij geregistreerd als harddrugscrimineel en – hoewel hij Nederlander is – als ongewenst vreemdeling. Bovendien heeft hij onterechte een flink strafblad op zijn naam staan. In zijn dagelijks leven wordt hij met de gevolgen hiervan geconfronteerd. Op Schiphol heeft de man problemen met reizen omdat hij in het systeem staat vermeld als harddrugsgebruiker en ongewenst vreemdeling. De FIOD is zijn huis binnengevallen in het bijzijn van zijn twee kinderen, omdat hij geld zou hebben witgewassen. Ook ontvangt hij ten onrechte bekeuringen voor zwartrijden. Bovendien is hij zonder het te weten veroordeeld voor strafbare feiten die door de ander zijn gepleegd. Deze en andere incidenten zorgen ervoor dat hij geen normaal leven kan leiden.

Registraties moeilijk verwijderbaar
De Nationale ombudsman is geschrokken van de moeite die het politie, justitie en de Koninklijke Marechaussee kost de onjuiste registraties van de naam van de man te halen. De burger mag niet de dupe worden van een falend registratiesysteem van de overheid, meent hij. Zonder afbreuk te doen aan de noodzaak van een goede gegevensregistratie, vindt de ombudsman dat de overheid slachtoffers van identiteitsfraude actief moet helpen. In het geval van deze man wezen de verschillende overheidsinstanties naar elkaar voor een oplossing. Dit moet in de toekomst voorkomen worden, stelt de ombudsman.

Meldpunt identiteitsfraude
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt dat in samenwerking met het Ministerie van Justitie halverwege november een meldpunt voor identiteitsfraude wordt ingesteld. Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen bij dit nieuwe meldpunt terecht. Het centrale meldpunt moet duidelijk maken hoe groot de problemen met identiteitsfraude in Nederland echt zijn. Ook wil de overheid achterhalen welke hulp slachtoffers van deze fraude nodig hebben. De Nationale ombudsman heeft Binnenlandse Zaken en Justitie gevraagd hem op de hoogte te houden van de verdere uitvoering van het meldpunt. Ook wil hij weten op welke manier onjuiste registraties in de toekomst verwijderd worden en hoe de slachtoffers van identiteitsfraude worden gecompenseerd. Verder heeft de ombudsman de minister van Justitie -als vertegenwoordiger van de betrokken overheidsinstanties- gevraagd de man excuses aan te bieden en hem te compenseren voor het ondergane leed.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 27 oktober 2008