Stel u voor, uw hond loopt weg en hij is nergens meer te bekennen. U start direct een zoekactie, plaatst oproepen op social media en hangt posters op met het verzoek of iedereen wil uitkijken naar uw hond. Na enige tijd ziet u een bericht voorbijkomen dat uw hond is gesignaleerd. U bent opgelucht dat uw hond terecht is en wil hem zo snel mogelijk ophalen.

Echter, wanneer u contact met de vinder van uw hond opneemt, zegt deze dat hij de hond niet aan u terug wil geven. Hij is in de tussentijd gehecht geraakt aan de hond. Hij verwijt u zelfs dat u beter op uw hond had moeten letten, zodat de hond niet weg had kunnen lopen. Hij weigert de hond aan u af te geven. Dit is natuurlijk een uiterst vervelende situatie. Uw hond is al jaren een onderdeel van uw gezin en hij is u van onschatbare waarde. Vanzelfsprekend wilt u uw hond weer terug, maar hoe dient u dit aan te pakken?

Als u uw huisdier bent kwijtgeraakt en de vinder hem niet wil teruggeven, dan moet u eerst met de vinder in gesprek gaan. Als dit niets oplevert, dan moet u een procedure starten. De hond is uw eigendom, wat meebrengt dat u op basis van de wet bevoegd bent het dier op te eisen van de vinder. Er zal afgifte van uw hond moeten worden gevorderd en wanneer uw hond alsnog niet wordt afgegeven kan er om dwangsommen worden gevraagd. Voorgaande op grond van ‘revindicatie’, het recht van een eigenaar van een zaak (of dier) om de zaak terug te vorderen van degene die deze zonder recht onder zich houdt.

Revindicatie is het recht van de eigenaar van een roerende of van een onroerende zaak om die van eenieder die deze zaak zonder recht onder zich heeft op te eisen (artikel 5:2 BW). Dit recht vloeit voort uit artikel 5:1 BW het recht op eigendom. Een eigenaar van een goed (of dier) kan dit eigendomsrecht tegen eenieder inroepen.

In de procedure moet wel worden aangetoond dat u de eigenaar bent. Dit klinkt eenvoudiger dan het werkelijk is. Als het gaat ome en dier dan kan een chip en/of paspoort kan de identiteit van een dier aantonen, maar wat als het dier niet is gechipt? Daarnaast moet u een aankoopbewijs overleggen of andere stukken waaruit blijkt dat u de eigenaar bent.

Uiteraard geld revindicatie niet alleen voor (huis)dieren maar alle eigendommen die vervreemd zijn. U kunt bij ons terecht wanneer u een beroep wilt doen op revindicatie. Wij adviseren u graag en staan u bij om uw eigendom zo spoedig mogelijk bij u terug te krijgen.