Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad heeft een werkgever een zogenaamde onderzoeksplicht om na te gaan of een eenzijdige ontslagname door een werknemer overeenstemt met zijn daadwerkelijke wil. De Kantonrechter Zwolle oordeelde in september 2009 dat werkgever gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat de wil van werkneemster overeenstemde met haar daadwerkelijke wil.

Lees meer

Bron: Jure.nl

Arbeidsrecht op Huis Advocaten