Onder bepaalde omstandigheden kan een werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van een werknemer wijzigen. Is de werknemer dan ook verplicht om met een nieuwe functie akkoord te gaan?
Uitgangspunt
Een werknemer mag een eenzijdige functiewijziging niet weigeren, als het belang van de werkgever bij die wijziging groter is dan dat van de werknemer. Dat kan het geval zijn bij bedrijfseconomische belangen van de werkgever.

Praktijkvoorbeeld
Een technisch directeur werkte voor een groot transportbedrijf op grond van een contract van 10 jaar. Na twee jaar dienstverband vond er een bedrijfsovername plaats. Tijdens de daarop volgende reorganisatie deed het bestuur aan de directeur een voorstel voor een nieuwe functie. Het betrof de functie van adviseur van de vice-president, waar hij niet mee akkoord ging.

Geen werk, geen loon
De directeur wilde zijn oude werkzaamheden blijven uitvoeren maar dat was volgens het bestuur onmogelijk. Dan maar helemaal niet meer werken, dacht de man. Zijn baas riep hem op om zijn werk weer te hervatten maar daar had de man geen oren naar. De werkgever staakte toen het loon en de man stapte naar de rechter. Hij kon toch niet verplicht worden een andere functie te gaan uitvoeren dan die waarvoor hij was aangenomen?

Redelijk voorstel
De rechter vond dat een werknemer in zo’n situatie akkoord dient te gaan met redelijke voorstellen van de werkgever, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht. Dat valt namelijk onder goed werknemerschap. In dit geval zag de rechter geen omstandigheden om aan te nemen dat het voorstel onredelijk was. Het voldeed aan alle zorgvuldigheidseisen en ook inhoudelijk was het voorstel redelijk en aanvaardbaar.

Indien een voorstel tot functiewijziging redelijk is, dient een werknemer dat voorstel te accepteren.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 3 november 2008