Zes ton bruto vergoeding, bank kwam met suggestieve stukken en Commissarissen in de fout

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen. Achtergrond. Werknemer/verweerder is op 1 juni 2001 bij de Rabobankorganisatie in dienst getreden in de functie van Interim manager bij de afdeling Management & Professional Development en vervult thans de functie van statutair directeur van Rabobank Roermond-Echt tegen een jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en 13e maand uitkering van EUR 190.515,63, verhoogd met een variabele toeslag in verband met een redelijke beoordeling van 10% per 1 april 2010 derhalve EUR 18.498,98 en een Executieve toeslag van 10% ad EUR 19.051,50, in totaal derhalve EUR 228.066,07.

In het jaar 2009 bedroeg het salaris EUR 20.001,00 bruto per maand inclusief vakantiegeld, 13e maand, variabele en executieve toeslagen. Werknemer is 55 jaar oud. Lees meer

Bron: Juridischdagblad.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit