Na een lichte daling in 2007 is het aantal rechtszaken vorig jaar met 6% toegenomen tot ruim 1,8 miljoen zaken. In tien jaar tijd is het aantal rechtszaken met bijna 50% gestegen. Vooral de kantonrechter kreeg het vorig jaar drukker, met 13% meer zaken dan in 2007. De toename betreft vooral incasso-, bewind- en voogdijzaken en zaken over verkeersboetes. Bij de gerechtshoven steeg het aantal familiezaken (13%) en belastingzaken (10%) flink.

De instroom bij de strafsectoren van de rechtbanken was vorig jaar vrijwel gelijk aan 2007: ruim 220.000 zaken. Wel neemt het aantal vorderingen voor voorlopige hechtenis al enkele jaren sterk af. Bij de gerechtshoven is de instroom van het aantal strafzaken licht gedaald (-2%) tot bijna 38.000.

Bron: www.recht.nl