Zaken over de verdeling van boedels (na scheiding) en verrekeningen naar aanleiding van huwelijkse voorwaarden duren vaak erg lang en zijn voor de betrokkenen erg belastend.

Het gerechtshof Leeuwarden wil proberen daar iets aan te doen. Daarom worden deze zaken, zodra de standpunten van de partijen bekend zijn, door een raadsheer met partijen besproken om te zien of in overleg een oplossing kan worden bereikt. Deze zaken worden vanaf 1 april 2009 behandeld door een speciaal daarvoor samengestelde verdelingenkamer.

Bron: www.rechtennieuws.nl 16 maart 2009