De kwaliteit van de rapportages van het Pieter Baan Centrum (PBC) is ‘niet direct’ in het geding. Dat concluderen de Inspectie voor de Sanctietoepassing en de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een gezamenlijk inspectierapport. Wel baart het hoge personeelsverloop de inspecties zorgen vanwege de ‘kwetsbare continuïteit’ van groepsobservaties. Ook het toenemend aantal verdachten dat weigert aan een PBC-onderzoek mee te werken is reden de wenkbrauwen te fronsen.

Staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA) zegde in april een onafhankelijk onderzoek naar het in Utrecht gevestigde PBC toe. Ze kwam daarmee verschillende partijen in de Tweede Kamer tegemoet. Die hadden vragen over de kwaliteit van het PBC nadat een oud-medewerker in de media stevige kritiek had geuit op het beleid van de kliniek. In het PBC wordt vastgesteld of criminelen toerekeningsvatbaar zijn en of behandeling in een tbs-kliniek, waartoe een rechter kan besluiten, gerechtvaardigd is.

De conclusie van het rapport luidt dat de rapportages van het PBC tot stand komen door middel van een ‘zorgvuldig en professioneel gevoed en diagnostisch- en observatieproces’. Eind dit jaar zullen beide inspecties het centrum opnieuw bezoeken, kondigen zij vrijdag aan, om de stand van zaken in ogenschouw te nemen.

Het tv-programma Nova meldde een maand geleden dat grofweg honderd van de 250 misdadigers die jaarlijks voor psychiatrisch onderzoek in het PBC terechtkomen weigeren mee te werken. Ze zijn bang een tbs-advies te krijgen. De inspecties stellen vast dat de observatie in zulke gevallen wel zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.

Albayrak verwierp in april al de kritiek van de oud-medewerker die in de media de noodklok had geluid, maar zegde na aandringen van de SP en VVD het onderzoek toe. Het PBC heeft een monopoliepositie en krijgt jaarlijks elf miljoen euro. De directie is volgens de inspecties de goede weg ingeslagen met een in 2006 ingezette reorganisatie.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 10 januari 2009