Hoge Raad – De kern van de uitspraak van de Hoge Raad houdt in dat de klachten van World Online, ABN AMRO en Goldman Sachs zijn verworpen. Het onrechtmatig handelen van World Online, ABN AMRO en Goldman Sachs staat met deze uitspraak van de Hoge Raad vast. De punten waarop het hof onrechtmatig handelen had aangenomen blijven daardoor in stand. Daar komen nog twee punten bij waarop VEB van de Hoge Raad gelijk krijgt.

Lees meer

Bron: Juridisch Dagblad