Gerechtshof Arnhem – In het hoger beroep van zes hervormde gemeenten tegen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft het hof in Arnhem, net zoals eerder de rechtbank Utrecht, alle vorderingen van de gemeenten tegen de PKN afgewezen.

De zes hervormde gemeenten hebben namelijk hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank Utrecht omdat zij tegen de vereniging zijn van hun Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. In 2004 zijn deze kerken verenigd tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Oordeel hof
De NHK is haar ruime bevoegdheden niet te buiten gegaan door het rapport ‘Om de eenheid en de heelheid van de kerk’ (2001), de vaststelling van een nieuwe kerkorde (PKO) (2002) en het verenigingsbesluit (2003) te aanvaarden. Lees meer

Bron: Juridischdagblad.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit