Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (College) heeft vandaag uitspraak gedaan in hoger beroep in twee bouwfraudezaken. Deze zaken betreffen boetebesluiten die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft genomen in het kader van het zogenoemde bouwfraudeonderzoek. Aanleiding voor het onderzoek was de uitzending van het televisieprogramma “Zembla” in november 2001, waarin aan de hand van een schaduwadministratie van bouwbedrijf Koop Tjuchem werd onthuld, dat in de bouwsector in Nederland illegale prijsafspraken werden gemaakt. Naar aanleiding hiervan is een parlementaire enquête gestart en heeft NMa per deelsector in de bouw onderzoek gedaan naar overtredingen van het mededingingsrecht. Dit onderzoek heeft geleid tot het opleggen van boetes aan diverse bouwbedrijven. De zaken waarin vandaag uitspraak is gedaan betreffen overtredingen in de sector grond-, weg- en waterbouw (GWW). Deze zaken maken deel uit van een grote groep zaken die door NMa, met instemming van de betrokken overtreders, in een verkorte procedure worden afgehandeld.

Om de procedures met de betrokken ondernemingen zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen afwikkelen, heeft NMa hun de mogelijkheid geboden de zogeheten versnelde sanctieprocedure te volgen. In de communicatie met de betrokken ondernemingen heeft NMa uiteengezet dat deelname aan deze versnelde procedure inhoudt dat de betrokken onderneming in het kader van de sanctieprocedure onder meer afstand doet van het recht op individuele inzage van de stukken en van het recht om een individuele zienswijze naar voren te brengen. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit