Op lokaal niveau kan de samenwerking tussen ketenpartners bij de aanpak van recidive onder jongeren verbeterd worden. De ministers Hirsch Ballin en Rouvoet stellen dat er sinds de momentopname in de eerste helft van 2009 veel verbeteringen zijn doorgevoerd. Zo is de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van 45 Veiligheidshuizen voltooid. Lees meer

Bron: justitie.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit