De roep om meer regelgeving voor bedrijven, ingegeven door de bedrijfsschandalen van de afgelopen jaren, is met de huidige economische crisis alleen nog maar toegenomen. Maar wie gaat die regelgeving handhaven? De corporate governance codes waar beursgenoteerde bedrijven zich aan dienen te houden, zijn buiten de wetgever om tot stand gekomen. Hoogleraar Alain Pietrancosta stelde in zijn inaugurele rede op vrijdag 13 februari aan de Universiteit van Tilburg dat handhaving van corporate governance codes een noodzakelijke voorwaarde is voor hun succes.

De bedrijfsschandalen van de afgelopen jaren hebben tot een roep om strakkere corporate governance geleid, ofwel door meer regelgeving op z’n Amerikaans, ofwel op z’n Europees: door bedrijven te laten verklaren dat ze zich aan corporate governance codes houden. Corporate governance kan dus niet meer worden beschouwd als ‘governance without government’, ofwel zelfregulering, aldus prof. Alain Pietrancosta.
Het probleem is echter corporate governance codes nauwelijks gehandhaafd kunnen worden omdat de codes niet in de wet zijn vastgelegd. Binnen de Europese Unie bijvoorbeeld moeten bedrijven op de beurs zich ofwel aan de codes houden, ofwel uitleggen waarom ze het niet doen (EU Richtlijn 2006/46). Advocaten staan met lege handen als ze de traditionele weg naar de rechter willen bewandelen. Bovendien leidt het gebrek aan wetgeving ertoe dat in verschillende landen verschillend wordt omgegaan met corporate governance codes. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de voorwaarden voor effectieve zelfregulering niet in alle landen aanwezig zijn. Daarnaast blijkt dat bedrijven zich beter aan de afspraken houden als de wet ook zijn tanden kan laten zien. Handhaving is dan ook een voorwaarde voor het succes en de geloofwaardigheid van zelfregulering, aldus Pietrancosta.

Voorafgaand aan de inaugurele rede van Pietrancosta vond een Anton Philips Fund Seminar plaats onder de titel Regulation and enforcement of corporate law & governance codes. Experts uit binnen- en buitenland belichten hierin de regulering en het afdwingen van corporate governance.

Prof. Alain Pietrancosta bezet sinds september 2008 een jaar lang de wisselleerstoel van het Anton Philips Fund aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Hij is hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Parijs (I Panth&eacuteon-Sorbonne), en werkte daarvoor als hoogleraar aan de Fran&ccedilois Rabelais Universiteit in Tours (Frankrijk). Hij publiceerde talloze wetenschappelijke artikelen over financieel, ondernemings- en effectenrecht. Zijn publicatie The influence of financial imperatives and market forces on French corporate law (Transactive, 2000) werd bekroond door de Universiteit van Parijs I en de European Association of Banking and Financial Law (AEDBF).

Het Anton Philips Fund (APF) ondersteunt het academisch onderzoek en de internationale samenwerking van het Center for Company Law van de Universiteit van Tilburg met betrekking tot vergelijkend ondernemings-, effecten-, en belastingrecht.

Bron: www.rechtennieuws.nl 16 februari 2009