De varkensfokbedrijven die beroep tegen de naheffingsaanslagen fosfaat- en stikstofheffing over de jaren 1998 en 1999 hebben aangetekend, moeten deze heffingen volledig betalen. Dat heeft de belastingkamer van het gerechtshof in Den Haag op 17 november 2010 bepaald.

De varkensfokbedrijven hadden al tot aan de Hoge Raad geprocedeerd tegen de opgelegde naheffingsaanslagen fosfaat- en stikstofheffing. Op 3 april 2009 oordeelde de Hoge Raad dat de betreffende naheffingen niet in strijd zijn met algemene rechtsbeginselen of Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Wel verwees de Hoge Raad de zaken naar het Haagse gerechtshof voor een oordeel over mogelijke gebreken in de uitvoering door monsternemers bij het vaststellen van de hoeveelheden fosfaat en stikstof in de mest. Het hof heeft de zaken uitsluitend op dit punt volgens een door de Hoge Raad vastgesteld kader opnieuw mogen beoordelen. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit