De rechtbank Groningen heeft de drie verdachten in de HIV-zaak veroordeeld tot respectievelijk 9 en 5 jaar en 18 maanden.
Verdachte M wordt veroordeeld tot 9 jaren gevangenisstraf vanwege – onder meer – een vijftal pogingen andere personen te besmetten met HIV door hen HIV-besmet bloed middels inspuiting of injectering toe te dienen. In het vonnis gaat de rechtbank in op de ten aanzien van de opzet en de causaliteit door de verdediging en het Openbaar Ministerie ingenomen standpunten.

Verdachte J wordt veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf vanwege onder meer zijn betrokkenheid bij het pogen om opzettelijk zwaar lichamelijk letsel bij een vijftal personen toe te brengen door toediening van met HIV-besmet bloed middels inspuiting of injectering. De verdachte wordt door de rechtbank (licht) verminderd toerekeningsvatbaar beschouwd. Bovendien is hij betrokken bij een geringer aantal feiten en heeft hij overigens een geringer aandeel in vergelijking tot verdachte M. Reden waarom verdachte J een lagere straf opgelegd krijgt.

Verdachte D wordt voor het overgrote deel vrijgesproken van betrokkenheid bij het opzettelijk besmetten van bezoekers van de door verdachten georganiseerde seksfeesten. De rechtbank is – kort gezegd – niet van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat sprake is geweest van (gedeeld) opzet bij verdachte D op het besmetten. Verdachte D wordt veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij een zedendelict en een tweetal Opiumwetdelicten.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 17 november 2008