De rechtbank stelt vast dat de oplegging van de maatregel van 100% verlaging van eisers bijstandsuitkering voor een periode van drie maanden onrechtmatig was tegenover hem. Het opleggen van een dergelijke maatregel, waardoor eiser niet kon voorzien in zijn primaire levensbehoeften en vaste lasten, maakt een ernstige inbreuk op het privé-leven, als omschreven in artikel 8, eerste lid, EVRM. Omdat het opleggen van de maatregel onrechtmatig was, is er geen rechtvaardiging voor de gemaakte inbreuk op het privé-leven. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit