EHvJ – Het Hof van Justitie heeft gisteren 10 september 2009 uitspraak gedaan in zaak C-97/08 P Akzo Nobel e.a./Commissie. In deze zaak is de vraag aan de orde gekomen onder welke voorwaarden een moedermaatschappij aansprakelijk is voor kartelvergrijpen van haar dochters.

Lees meer

Bron: Juridisch Dagblad