Een groep krakers heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam gevraagd om een verbod voor de Staat om op strafrechtelijke gronden tot ontruiming van een aantal in Amsterdam gekraakte panden over te gaan. Deze vordering is afgewezen. Er kan al worden ontruimd zonder dat sprake hoeft te zijn van een bewezenverklaring door de rechter van de wederrechtelijkheid van het verblijf. Er moet wel sprake zijn van een redelijke verdenking van een strafbaar feit (kraken). Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit