Schending door bestuurders van zorgplichten verbonden aan hun bestuurshandelingen mag zich tegenwoordig op toenemende belangstelling verheugen. Onlangs heeft het Hof Amsterdam geoordeeld in een geschil waarin de curator van een in juli 2001 gefailleerde tegelfabriek stelde dat de voormalig bestuurder van die vennootschap was tekortgeschoten in zijn zorgplicht jegens de fiscus bij de verkoop van een voorraad keramische tegels.

Bron: www.rechtennieuws.nl 24 maart 2009