Het college van burgemeester en wethouders van Eemsmond heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat voor het buitendijkse deel van de koelwateruitlaat van de steenkolenkrachtcentrale van RWE Power (Essent) geen bouwvergunning is vereist. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (3 november 2010) bepaald in een zaak die was aangespannen door de Waddenvereniging. De vereniging vond dat niet alleen de centrale en het binnendijkse deel van de koelwateruitlaat, maar ook het buitendijkse deel van de uitlaat vergunningplichtig is.

De Raad van State is in zijn uitspraak van oordeel dat ‘niet is gebleken dat tussen het binnendijkse deel en het buitendijkse deel een constructieve samenhang bestaat’. De feitelijke koelwateruitlaat eindigt namelijk bij de teen van de dijk en is niet constructief verbonden met de buitendijkse leidammen en breuksteen op de zeebodem. Ook heeft de Raad van State geoordeeld dat het buitendijkse deel van de koelwateruitlaat – vanwege de manier waarop dat deel wordt aangelegd – evenmin een zelfstandig bouwwerk is. Dit betekent dat voor het buitendijkse gedeelte geen bouwvergunning is vereist, aldus de hoogste bestuursrechter. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit