Het Gerechtshof ‘s-Gravenhage heeft op 14 oktober bepaald dat de fijnstoftax op dieselauto’s in strijd is met het EG-recht. Dat is de uitspraak in een kort geding van RAI en BOVAG tegen de Staat der Nederlanden. De Minister van Financiën mag de belastingmaatregel over vier weken niet meer uitvoeren.
In het kader van de vergroening van het belastingstelsel geldt per 1 april 2008 de zogenaamde fijnstoftax in Nederland. Deze belasting houdt in dat schone dieselauto’s, die weinig fijnstof uitstoten omdat zij zijn uitgerust met een roetfilter, een korting krijgen op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Dieselauto’s die meer fijnstof uitstoten, moeten daarentegen een verhoging op de BPM betalen. Hoe hoger de uitstoot, hoe groter de verhoging. Deze belastingmaatregel is bedoeld om kopers van nieuwe dieselauto’s te stimuleren een schonere auto aan te schaffen.

In EU-verband zijn afspraken gemaakt over de milieunormen waaraan personenauto’s moeten voldoen, onder andere over de hoeveelheid fijnstof die zij mogen uitstoten. Onderdeel van die afspraken is dat de autoindustrie de tijd krijgt om zich op de nieuwe normen in te stellen. Daarom is tussen de lidstaten afgesproken dat de strengere normen voor fijnstofuitstoot (die alleen kunnen worden gehaald door het monteren van een roetfilter) pas vanaf 1 september 2009 voor nieuwe typen auto’s en vanaf 1 januari 2011 voor bestaande typen gelden.

RAI en BOVAG, die optreden voor importeurs en dealers van dieselauto’s in Nederland, hebben een kort geding aanhangig gemaakt tegen de Staat der Nederlanden. Zij vorderen dat de fijnstoftax wordt ingetrokken, omdat zij van mening zijn dat deze maatregel in strijd is met de Europese afspraken op dit punt.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft RAI en BOVAG in het gelijk gesteld. Het hof acht aannemelijk dat de import van dieselauto’s zonder roetfilter door de fijnstoftax ernstig wordt belemmerd. Die auto’s worden door de fijnstoftax over het algemeen een stuk duurder, wat er in een aantal gevallen toe leidt dat dergelijke auto’s in Nederland onverkoopbaar worden en door de importeur niet meer worden ingevoerd. Dit acht het hof in strijd met de afspraken die in EU-verband zijn gemaakt. Volgens die afspraken mogen dieselauto’s zonder roetfilter vooralsnog in alle lidstaten van de EU worden ingevoerd.

Het hof beveelt de Staat om binnen vier weken de toepassing van de fijnstoftax te beëindigen.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 15 oktober 2008