De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft Essent Retail Energie B.V. een boete opgelegd van EUR 50.000. Essent krijgt deze boete omdat het energiebedrijf incomplete klachtenbestanden heeft aangeleverd over de maand januari 2008 aan de Energiekamer (EK) van de NMa. Essent is verplicht deze informatie aan te leveren.

De EK is voor haar toezichthoudende taak deels afhankelijk van de informatie die zij krijgt van de energiebedrijven. De gegevens van Essent dienden als input voor een onderzoek van de EK naar de klachtafhandeling door energiebedrijven.

In februari 2008 constateerde Essent dat voor een intern onderzoek naar klachtafhandeling een selectiefout was gemaakt, waardoor incomplete klachtenbestanden waren gebruikt. Essent heeft de selectiefout hersteld, zodat na januari 2008 volledige klachtenbestanden aan de EK zijn verstuurd.

De onvolledigheid van het aan de EK verzonden klachtenbestand over januari 2008 kwam pas aan het licht nadat de EK een bedrijfsbezoek aan Essent had afgelegd. Het aanleveren van onvolledige gegevens belemmert de EK in de uitvoering van zijn toezichthoudende taken. Ook heeft de EK aanvullend onderzoek moeten laten verrichten door een extern onderzoeksbureau. Daardoor is de publicatie van de resultaten van het onderzoek door de EK vertraagd.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 22 december 2008